Bescherming van regenwoud

Het regenwoud in Costa Rica is één van de meest mooie en bijzondere plekken op aarde met een hele hoge biodiversiteit aan planten en dieren. Essentieel om te behouden voor huidige en toekomstige generaties. Dit doen wij door land met regenwoud aan te kopen. Het land dat wij aankopen plaatsen we direct onder de natuurbeschermingswet van Costa Rica, waardoor het voor altijd beschermd is tegen commerciële exploitatie. Maar wij gaan nog een stapje verder: samen met Oscar, onze Costa Ricaanse ranger, zorgen we voor betrokkenheid en bewustwording onder de lokale bevolking zodat er niet toch nog stiekem bomen worden gekapt of dieren worden gestroopt. Op onze trapcambeelden hebben we zelfs bewijs dat er diverse zoogdieren teruggekeerd zijn naar het gebied! Onze volgende mijlpaal is 400 hectare regenwoud beschermen, dan kunnen de luiaard en verschillende apen weer leven in het gebied.

 

Lokale bevolking

De betrokkenheid van de lokale bevolking is essentieel voor het succes van onze stichting. En het werk dat de stichting doet helpt op haar beurt weer de lokale bevolking. Door de natuur te beschermen creëren we werkgelegenheid en een gezondere leefomgeving. Op dit moment heeft Work with Nature twee lokale werknemers in dienst. De twee lokale werknemers Oscar en Maria zijn zeer gelukkig met het werk dat wij ze bieden. Het alternatief is namelijk zwaar en ongezond werk in de bananenteelt.  Oscar is inmiddels de vaste gids die met de studenten het reservaat in gaat. De moeder van Oscar heeft ons uit haar hart bedankt voor de baan die we haar zoon aanbieden, waardoor ze weer vertrouwen heeft in de toekomst voor haar zoon. Maria is onze lokale kok die voor alle studenten een heerlijke maaltijd bereid. Ze combineert lokale gerechten met westerse smaken, echt genieten!

De buren houden sinds ze van onze plannen weten de jagers buiten het gebied. Bijna alle buren zijn tijdens ons laatste bezoek bij ons op visite geweest om ons te bedanken voor onze inzet om hun leefomgeving en rijke natuur te behouden. Stuk voor stuk hebben ze toegezegd hun grond niet aan grote bedrijven te verkopen, maar het vast te houden voor de stichting. Wij kunnen uiteraard niet wachten om met ze samen te werken en het voor toekomstige generaties te beschermen!

Maria

Maria

Maria woont vlakbij het projectgebied in het dorp San Miguel en is erg trots op haar nieuwe baan. Ze combineert lokale gerechten met westerse smaken, echt genieten!
Oscar

Oscar

Oscar Delgado: "Wist iedereen maar hoe mooi en natuurlijk deze manier van leven is. Meewerken aan het beschermen van het regenwoud is noodzakelijk om moeder natuur te helpen. Ik voel me heel gelukkig als ik eraan denk dat we beetje bij beetje vooruit gaan in het gevecht tegen de gevaren die deze schitterende natuur bedreigen."

Onderzoek

Tropische bossen beschermen is niet genoeg; bewustwording omtrent het belang en de schoonheid van deze bossen kan mensen inspireren om hun dagelijks leven beter in te vullen en een bijdrage te leveren in mondiale belangen. Het projectgebied is een plek waar we gasten kunnen ontvangen die willen bijdragen en kunnen leren door activiteiten als vrijwilligerswerk, onderzoeksstages en Spaanse cursussen.

Onderzoek

Het doel van wetenschappelijk onderzoek in ons reservaat is primair om in kaart te brengen hoe groot de impact van de stichting is op de ecologische integriteit van het gebied. Hoe waardevol is de natuur die wij beschermen precies? Hoe groot zijn de verschillende in biodiversiteit tussen de bufferzone en het nationale park? Hoe desastreus zijn de bananenplantages? Aangezien er in de wijde omgeving zeer weinig onderzoek wordt gedaan door andere instanties, is alle kennis die wij kunnen vergaren belangrijk.

Meer over onderzoek

Duurzaamheid

Het onderzoekscentrum zal zelfvoorzienend zijn en de sfeer van de omgeving in tact laten. Er is geen elektriciteit, waterleiding of riool. Er zijn dus voldoende uitdagingen, maar dit is de perfecte manier om vanaf dag één met goede intenties te starten. Door lokale kennis en moderne technologie te combineren zal dit een voorbeeld worden voor een duurzame levensstijl voor zowel de gasten als de lokale bevolking.

Lokale gemeenschap

Het onderzoekscentrum zal ook een positieve rol spelen voor de lokale gemeenschap door het genereren van banen. De meeste mensen werken in kleine agrarische bedrijfjes, met lage inkomens en veel onzekerheid. Work with Nature kan een vast salaris aanbieden en zo de stabiliteit vergroten. Door het inhuren van een kok, tuinier, opzichters, gidsen en Spaanse leraren kan deze kleine gemeenschap mee profiteren van uw bijdrage.

Herbebossing

Op veel plekken in het regenwoud is in het verleden hout gekapt. Helaas ook op delen van het land dat wij beschermen. Door de juiste bomen opnieuw aan te planten, helpen we de natuur een handje en groeit het regenwoud sneller terug. Zo verbinden we losse stukken woud, waardoor dieren makkelijker kunnen bewegen en op hun beurt zorgen voor de verspreiding van zaden en planten. Belangrijk om de oorspronkelijke boom- en diersoorten weer te laten floreren!

                                     

Educatie

Kennis bepaalt voor een groot deel welke keuzes je maakt in je leven.  Door onze kennis over het belang van natuurbehoud te delen, creëren we bewustwording. In Costa Rica richten we ons op de lokale bevolking en onze gasten. In Nederland richten we ons op schoolkinderen door het geven van gratis workshops. We hebben speciaal voor de kinderen in Nederland het project "Regenwoud van de Kinderen" opgericht. Wij vinden het namelijk super belangrijk dat de volgende generaties ook van het regenwoud kunnen genieten. En daarom willen we het liefst alle kinderen hier iets over leren. Het Regenwoud van de Kinderen is een project dat Nederlandse kinderen de kans geeft om iets te doen voor behoud van het regenwoud. Wilt u meer over dit project of over deze workshop weten? Ga dan naar www.regenwoudvandekinderen.nl 

Privacyverklaring

Stichting Work with Nature Stichting Work with Nature, gevestigd aan Hoofdweg 33, 3474JA Zegveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Matthijs Bol is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Work with Nature. Hij/zij is te bereiken via:

Stichting Work with Nature
Adres: Hoofdweg 33, 3474JA, Zegveld
Website: http://www.work-with-nature.com
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 0031639269127

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Work with Nature verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Work with Nature verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Stichting Work with Nature analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Work with Nature neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Work with Nature) tussen zit. Work with Nature zorgt dat er altijd een mens het uiteindelijke besluit neemt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Work with Nature bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Catorgorie: persoongegevens

Bewaartermijn

Reden

Eenmalige donateurs

3 jaar

Analyse doelgroep bepaling donateurs.
Versturen nieuwsbrief.

 

 

 

Periodieke donateurs

3 jaar na opzegging lidmaatschap.

Analyse doelgroep bepaling donateurs.
Versturen nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Work with Nature verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Work with Nature blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Work with Nature gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Work with Nature en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Work with Nature wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Work with Nature neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.