Introductie

De biodiversiteit en soortendichtheid in Costa Rica behoren tot de hoogste ter wereld. Het laaglandregenwoud in ons onderzoeksgebied draagt daar ook nog eens bovengemiddeld aan bij. De natuurlijke rijkdom in kaart brengen is belangrijk voor de bescherming ervan, én een feest voor de onderzoeker!

Het doel van Work with Nature is leren met en van elkaar. Wij bieden jou de gelegenheid om onderzoeksvaardigheden op te doen, jij deelt jouw kennis, kunde en resultaten met het project. Zo versterken we elkaar en profiteren de natuur en mensen in het gebied.

Wie kan met Work with Nature aan de slag? Iedereen die geïnteresseerd is om te leren over en te werken met het regenwoud kan ons komen versterken. Of je nu stage loopt voor een MBO/HBO/WO-opleiding, een locatie zoekt voor bestaand onderzoek of gewoon wilt kijken of dit werkveld iets voor jou is. Wij doen langetermijnonderzoek waar je zonder ervaring aan mee kunt werken. Kom je met een eigen onderzoeksvraag, dan kun je ook terecht.

Het doel

Ons projectgebied beslaat ongeveer 10 vierkante kilometer en is nauwelijks in kaart gebracht, zelfs over het nabijgelegen Nationale Park Barbilla is weinig bekend. Ons reservaat ligt tussen dit park en een indianenreservaat aan de ene kant en uitgestrekte bananenplantages aan de andere kant. Sommige percelen in het projectgebied zijn zwaar aangetast door houtkap, maar het regenwoud is grotendeels onaangetast. Wij willen weten wat we precies beschermen, wat de bedreigingen zijn en welke maatregelen de grootste impact hebben. We richten ons daarbij op drie hoofddoelen: biodiversiteit, herbebossing en duurzaam leven.

Onderwerpen

Biodiversiteit

Met langetermijn biomonitoring inventariseren we de diversiteit aan zoogdieren in ons projectgebied en het nationale park. Eerst maken we een nulmeting en daarna volgen we het effect van onze beschermingsmaatregelen in het gebied. We maken gebruik van drie technieken: DNA-barcoding, videobeelden en mestkeveronderzoek. Deze onderzoeken zijn instapklaar, je hoeft hiervoor geen ervaring of uitgebreide kennis te hebben. Tijdens je verblijf krijg je de benodigde training.

Herbebossing

Ook in ons reservaat zijn meerdere hectaren ooit gekapt. Uiteraard willen we deze stukken weer herbebossen. We onderzoeken welke boomsoorten het meest geschikt zijn om zo snel mogelijk de originele staat van de percelen terug te krijgen. Daarna zullen we de ontwikkeling van het bos en de diversiteit aan soorten volgen. Dit onderzoek vereist tevens weinig ervaring en kennis, wij hebben een tropische bosbouwer te plaatse die je daar alles over kan leren.

Duurzaam leven

Het onderzoekscentrum ligt midden in het regenwoud: “of the grid”. Wij streven hier naar minimale impact op onze omgeving. We wekken zelf stroom op, pompen water op uit de grond en zorgen dat ons afvalwater schoon het centrum verlaat. Daarnaast werken we in onze tuin van meerdere hectaren op basis van permacultuur om zoveel mogelijk zelfstandig in onze voeding te voorzien. We zijn op zoek naar mensen die ons met onderzoek en kennis kunnen helpen om het duurzame leven op het projectgebied, en om ons heen, te verbeteren en te promoten.

Jouw eigen onderwerp

Wil je met een ander onderwerp aan de slag? Geen probleem! Aanvullend onderzoek is hard nodig, zoals naar lucht- en waterkwaliteit, onderzoek over de invloed van het indianenreservaat, bodemkwaliteit en erosie, de invloed van (kleinschalige) landbouw en illegale jacht, biodiversiteit in andere taxa en nog veel meer. Neem contact op om de mogelijkheden door te nemen.  

Privacyverklaring

Stichting Work with Nature Stichting Work with Nature, gevestigd aan Hoofdweg 33, 3474JA Zegveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Matthijs Bol is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Work with Nature. Hij/zij is te bereiken via:

Stichting Work with Nature
Adres: Hoofdweg 33, 3474JA, Zegveld
Website: http://www.work-with-nature.com
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 0031639269127

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Work with Nature verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Work with Nature verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Stichting Work with Nature analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Work with Nature neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Work with Nature) tussen zit. Work with Nature zorgt dat er altijd een mens het uiteindelijke besluit neemt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Work with Nature bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Catorgorie: persoongegevens

Bewaartermijn

Reden

Eenmalige donateurs

3 jaar

Analyse doelgroep bepaling donateurs.
Versturen nieuwsbrief.

 

 

 

Periodieke donateurs

3 jaar na opzegging lidmaatschap.

Analyse doelgroep bepaling donateurs.
Versturen nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Work with Nature verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Work with Nature blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Work with Nature gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Work with Nature en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Work with Nature wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Work with Nature neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ter plaatse

Ondersteuning en expertise

Vanaf 2017 zijn er twee biologen permanent aanwezig om de onderzoeken te leiden en onderzoekers te ondersteunen. Vanaf 2018 hebben wij ook een tropische bosbouwer actief in het reservaat. Zij denken mee over de interpretatie van jouw data, de juiste methodieken en helpen met de praktische kanten van leven in het regenwoud. Verder zijn er lokale werknemers die je bijstaan als gids.

Jouw data en verslaglegging

Wij bieden je de middelen en begeleiding om onderzoek te doen in ons reservaat. We verwachten dat je de data die je verzamelt met ons deelt, zodat het de werkzaamheden van Work with Nature versterkt. Daarnaast verzamelen wij graag de verslagen van de onderzoekers die ons bezoeken, waarmee we een databank aanleggen. Als je meewerkt aan één van onze langetermijn onderzoeken, zorgen we ervoor dat je genoeg data verzamelt om met je eigen resultaten en conclusies naar huis te gaan.

Verblijf

Je verblijft in het onderzoekscentrum of in het nabijgelegen dorp San Miguel. Je hebt een slaapkamer en badkamer die je deelt met maximaal drie andere onderzoekers. Maaltijden worden driemaal daags verzorgd. Als je deelneemt aan ons onderzoek, ben je gemiddeld 4-6 uur bezig met het verzamelen van gegevens en ander praktisch werk. Er is altijd iemand op het terrein om je te woord te staan en de veiligheid te garanderen.

Prijs 

Je ontvangt volpension, begeleiding en de tijd van je leven voor €28,- per nacht. 

Aanmelden en informatie

Wil je meer weten over de onderzoeksmogelijkheden of stageplekken neem dan contact met ons op via het volgende contactformulier. Meer informatie en veel gestelde vragen kun je vinden op www.visit.work-with-nature.com

Contactformulier stage, onderzoek & vrijwilligerswerk

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Captcha
Invalid Input