Nieuwe inspirerende ambassadeur!

Alexander Koenders, Nederlandse natuur- en wildlife fotograaf en duurzaam ondernemer, is sinds dit jaar een verrijkende nieuwe ambassadeur van Work with Nature. Als fotograaf is Alexander onlangs nog in Costa Rica geweest om de lokale diversiteit aan flora en fauna prachtig vast te leggen. We zijn dan ook ontzettend blij om Alexander onze nieuwe ambassadeur te mogen noemen en kijken uit naar de samenwerking!

Alexander Koenders is als ondernemer eigenaar van verschillende bedrijven waarvan de meesten zich op het brede milieuvlak profileren. Van jongs af aan is Alexander bijzonder geïnteresseerd in de natuur maar zeker ook in de mens en in het samengaan van die twee. Dat voor Alexander de mens onmiskenbaar een onderdeel van de natuur is maakt dat hij de ontwikkeling van de mens in de natuur als evolutiemoment ziet. De intelligentie van de mens is daarbij zowel een aanwinst als een bedreiging voor het voortbestaan van de mens als soort. Het is dan ook van groot belang dat de mens bij alles wat hij ontwikkeld of uitvoert steeds de impact van het handelen op het voortbestaan van de huidige natuur steeds in de overweging meeneemt. Middels fotografie, geven van lezingen, publicaties en het uitgeven van boeken, probeert Alexander een bijdrage te leveren aan het bewustzijn van onze invloed op de natuur en dat de balans tot op heden nog steeds negatief is. Wanneer de mens zo doorgaat zal de mens als soort uitsterven. Behoud van groen, van soorten, van biotopen in het algemeen is essentieel om de verslechtering van de leefomgeving niet verder onder druk te zetten. Verbetering en verruiming van biotopen en dus groen en soorten is essentieel om op termijn aan herstel te kunnen werken.

Behoud is goed maar het herstellen en vergroten van oerwouden is essentieel voor ons voortbestaan”.

            -Alexander Koenders-

Het werk van Alexander Koenders in Costa Rica is (deels) te zien op: Website Alexander Koenders