• Work With Nature

  Work With Nature

  Protection of Costa Rica’s rainforest

A world full of amazing flora and fauna, from the majestic jaguar till the forest giant,
to discover… to preserve.

Our tropical rainforests are disappearing at a fast pace and with the trees; an enormous biodiversity is being lost. From little insects up till the majestic jaguar, even the animals and plants we don’t know yet! If it’s up to us, the jaguar will, once again, roam around freely in our protected rainforest located in Costa Rica! Will you help us?

Together we can be part of the solution. Within the next 10 years, we are going to protect 2.000 hectares of Costa Rican rainforest. This corresponds to the territory of one jaguar. And we could use your help!

Curious what you can do to protect the rainforest? Please click here for more information.

This is what we stand for:

 • Everything that’s beautiful should be treasured. Costa Rica’s rainforest is one of the most beautifull and special places on earth with a very high biodiversity containing numerous plants and animals. It is our goal to preserve this for the current and future generations. How are we going to do this?

  Lees meer

 • By planting the right trees on the places where logging used to take place, we help nature getting back in control and the rainforest will grow back even faster. In this way, we connect separate plots of forest and we create space for animals. These animals, at their turn, take care of spreading seeds and plants as well on a natural way.

  Lees meer

 • Knowledge greatly determines which choices you make in life. By means of our knowledge in regards to the importance of nature conservation and by sharing this knowledge, we create awareness. With our Costa Rican activities, our aim is to reach and educate locals as well as our guests. Within the Netherlands, we aim ourselves on schoolkids by giving free workshops.

  Lees meer

 • A lot is known about the rainforest, but at the same time we know so little. By means of durable research in ‘our’ rainforest, we want to understand more about the actual value of the rainforest and it’s place in our current society. This knowledge needs to contribute on the protection of rainforest all around the globe.

  Lees meer

The Work with Nature foundation in two minutes

Privacyverklaring

Stichting Work with Nature Stichting Work with Nature, gevestigd aan Hoofdweg 33, 3474JA Zegveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Matthijs Bol is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Work with Nature. Hij/zij is te bereiken via:

Stichting Work with Nature
Adres: Hoofdweg 33, 3474JA, Zegveld
Website: http://www.work-with-nature.com
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0031639269127

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Work with Nature verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Work with Nature verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Stichting Work with Nature analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Work with Nature neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Work with Nature) tussen zit. Work with Nature zorgt dat er altijd een mens het uiteindelijke besluit neemt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Work with Nature bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Catorgorie: persoongegevens

Bewaartermijn

Reden

Eenmalige donateurs

3 jaar

Analyse doelgroep bepaling donateurs.
Versturen nieuwsbrief.

 

 

 

Periodieke donateurs

3 jaar na opzegging lidmaatschap.

Analyse doelgroep bepaling donateurs.
Versturen nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Work with Nature verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Work with Nature blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Work with Nature gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Work with Nature en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Work with Nature wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Work with Nature neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This is how we work

Together with our amazing partners and highly motivated volunteers, we try to collect donations. With each EUR. 2,50 that we receive, we can guarantee the purchase and durable protection of one square meter of rainforest. After purchasing the rainforest, we directly make sure that the property is accommodated in the Costa Rican forestry law. This means that the function of the newly acquired piece of land is registered and logging becomes illegal directly. If somebody damages the rainforest, he will be punished. In this way we can assure a durable protection of the rainforest.

We have more activities! Read it here.

 

 

Location project area in Costa Rica

Our successes

Even though we still have a long way to go, we are closing in on our ambition, namely to protect a grand total of 2.000 hectares of rainforest. Parallel, we are working hard realizing our own research centre and volunteeringprogram based on our already owned land. Still plenty to do!

 • Work with Nature started a research program in the reserve with the help of students from all different kind of schools and universities.

 • We realized the construction of a ranger station. The structure is built on a strategic spot inside the protected area of Work With Nature. From now on the rainforest will be guarded 24/7 and a local employee has been contracted to do so.

 • Oscar frequently visits the land and keeps close contact with our neighbors and surrounding communities. In this way illegal logging and poaching is prevented. In the future Oscar will be one of the guides who goes with the students into the reserve.

 • We did it! In 2015 we were able to buy an additional 30 hectares of rainforest. Work with Nature now owns a grand total of 33,5 hectares, which corresponds to 67 soccer fields.

 • We are super proud that we have bought the first hectares from a local farmer.

 • 2018 - The reserve has been doubled it's size!

  The reserve of Work with Nature has more than doubled to a total of 70 hectares! That is exactly 696,514 square meters!

 

How can you help?

 • You can adopt your own piece of rainforest here! As token of our appreciation, we will send you an electronic certificate with your name and the amount of square meters that you have helped to protect. .

  Click here

 • How nice of you that you want to adopt a piece of rainforest as a present! Underneath you can choose the amount of square meters that you want to offer. As token of our appreciation, we will send the lucky one a certificate within a week’s notice.

  Click here

 • Are you looking for an original and durable relation-, Christmas or end-of-year gift for your relations or employees? The price for one piece of rainforest already starts at EUR. 2,50 per m2. It is the most original and durable gift for your employees and clients. We can prepare and provide an individual certificate for each person and tailor-made solutions can be discussed.

  Click here

 • Do you feel that the Work With Nature foundation is a fantastic initiative and if you want to become part of this unique project, please click here to find out what you can do!

  Click here